1. Home
  2. Oxetane Monomers
  3. 3-Ethyl-3-[(2-ethylhexyloxy)methyl]oxetane

3-Ethyl-3-[(2-ethylhexyloxy)methyl]oxetane

CAS-No.: 298695-60-0