1. Startseite
  2. Oxetanmonomere
  3. 3-Ethyl-3-[(2-ethylhexyloxy)methyl]oxetan

3-Ethyl-3-[(2-ethylhexyloxy)methyl]oxetan

CAS-Nr.: 298695-60-0