1. Startseite
  2. Photoinitiatoren
  3. 2-[2-(4-Methoxyphenyl-2-yl)vinyl]-4,6-bis(trichlormethyl)1,3,5-triazin

2-[2-(4-Methoxyphenyl-2-yl)vinyl]-4,6-bis(trichlormethyl)1,3,5-triazin

CAS-Nr.: 42573-57-9
Typ: KATIONISCH
Spitzen (nm): 249,373